Odczyn pH gleby

W Polsce udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych przekracza średnio 50% powierzchni użytków rolnych, są jednak obszary, gdzie udział gleb kwaśnych przekracza 80% powierzchni.
Kwasowość gleby wpływa niekorzystnie na rozwój roślin, zmniejszając tym samym plony.

Podstawowym zabiegiem obniżającym kwasowość gleby jest wapnowanie.
W jego wyniku gleba uzyskuje odpowiedni odczyn pH, dostosowany do wymagań konkretnych gatunków roślin.

Odczyn pH gleby określa się pobierając próbki do badania w czasie  okresie wczesnej wiosnym lub pożniwnym i jesiennym.

Odczyn gleby

Zakres pH KCI

bardzo silnie kwaśny

do 3,5

bardzo kwaśny

3,5 - 4,5

kwaśny

4,6 - 5,5

lekko kwaśny

5,5 - 6,5

obojętny

6,5 - 7,2

zasadowy

powyżej 7,2