Oferta

W naszej ofercie posiadamy następujące wapno nawozowe:  • wapno tlenkowe CaO 60%,
Nawozy tlenkowe powstają w wyniku przerobu skał wapiennych. Zawierają co najmniej 60% CaO. Wapno nawozowe w formie tlenkowej działa szybko, gdyż całkowicie rozpuszcza się w wodzie i w krótkim czasie po zastosowaniu zmienia odczyn gleby.

Zastosowanie nadmiernej dawki może jednak doprowadzić do zbyt gwałtownej zmiany odczynu gleby, co skutkuje unieruchomieniem znajdujących się w niej składników mineralnych oraz prowadzi do jej przesuszenia. W związku z tym nawozy tlenkowe zaleca się stosować na gleby średnie i ciężkie.

Ze względu na dużą koncentrację tlenku wapnia w tej formie nawozu należny stosować niższe dawki w porównaniu z formą węglanową.

  • wapno węglanowe o zawartości CaO 50%,
Wapno nawozowe węglanowe powstaje z przerobu skał wapiennych, gdzie podstawowym składnikiem jest węglan wapnia, zawiera 50% Cao.

Wpływa korzystnie na właściwości chemiczno-fizyczne gleby, zaleca się jego stosowanie szczególnie do gleb lekkich i średnich. Dzięki wysokiej zawartości wapnia może być również stosowany na glebach zwięzłych.

  • wapno węglanowe magnezowe CaO 29,5%, MgO 17,9%,

Nawóz wapniowo-magnezowy otrzymywany jest z wysokiej jakości złóż dolomitu, zawiera 29,5% CaO, 17,9% MgO. Może być stosowany do wszystkich rodzajów gleb, szczególnie kwaśnych, ubogich w wapń i magnez. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawóz przed przeoraniem, ponieważ zostaje wówczas dobrze wymieszany z ziemią i szybciej działa.

Wapno węglanowe i węglanowe magnezowe należny stosować jesienią, pod przedplon poprzedzający rośliny, które są najbardziej wrażliwe na odczyn kwaśny. Dopuszczalne się także wapnowanie wczesną wiosną.